ประกาศ / คำสั่ง อำเภอละงู
     
ประกาศ / คำสั่ง อำเภอละงู ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดจ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวนานาชาติ กิจกรรมการแข่งขันตกปลาบาราฟิชชิ่งคัพ
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ธันวาคม 2560