ประกาศ / คำสั่ง อำเภอละงู
     
ประกาศ / คำสั่ง อำเภอละงู ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวนานาชาติ รายการโครงการจัดการแข่งขันตกปลาบาราฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบป
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2560