ประกาศ / คำสั่ง อำเภอละงู
     
ประกาศ / คำสั่ง อำเภอละงู ประกาศอำเภอละงูสำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโครงการบริหารจัดการและอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอละงู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560